top of page

Styret i borettslaget består av:

Leder:                Alsing D. Hansen

                           skavlinord@outlook.com

                           mobil: 90992132 

Sekretær:           Trude Tostrup
                            skavlinord@outlook.com

                            mobil: 93035736

Styremedlem:   Odd Petter Strøm Wullum

                            mobil: 99282258

Styremedlem:   Bjørn Scmidt                                          
                            mobil: 97597557

Varamedlem:    Christin Sjødal
                            mobil: 41016933 

 

Varamedlem:    Inger Gundersen

                            mobil: 99696533                 

                      

Valgkomite:    Mette Loddengaard
                           mobil: 92693121

                            Anne Lise Olafsen

                            mobil: 93067667

 

                            Mary Andersen

                            mobil: 41521147

 

                            Nina Wullum

                            mobil: 93068873                  ​
 

Webansvarlig: Inge Wallumrød
                            inge.wallumrod@outlook.com
                            mobil: 91701149

bottom of page