top of page

Styret i borettslaget består av:

Leder:                Lene Skeistrand

                            skavlinord@outlook.com

                            mobil: 47970260 

Styremedlem:  Alsing Didrik Hansen
                           alsing.didrik.hansen@gmail.com

                           mobil: 90992132

Styremedlem:   Odd Petter Strøm Wullum

                            opwullum@online.no

                            mobil: 99282258

Styremedlem:   Tom Erik Saglien                                                                            saglien@online.no
                            mobil: 40065900

Varamedlem:    Sally Anne Goldie-Anderson
                            mobil: 92812155                   

                      

Valgkomite:     Merete Johansen, nr 67
                            Mette Loddengaard, nr 129
                    ​
 

Webansvarlig: Inge Wallumrød
                            inge.wallumrod@outlook.com
                            mobil: 91701149

bottom of page