top of page

Lover og regler - samt annen info

Her finner du gjeldende lover og regler for borettslaget. 

Vedtekter

Her finner du gjeldende vedtektene for Skavli Nord borettslag -  Les mer

Husordensregler

varm interiør

Her finner du gjeldende Husordensregler for borettslaget. - Les mer

Parkering

parkering.png

Her finner du det som gjelder om parkering  i borettslaget. - Les mer

Lading av EL-bil

el-billading.png

Styret jobber med et prosjekt for å kunne tilby beboere mulighet for å lade EL-biler i garasjer.

Egne opplegg for lading på oppstillingsplass utenfor leilighet skal selvsagt være lov å sette opp for egen kostnad. Dette må det søkes til styret om i hvert enkelt tilfelle. Dette må være gjort av godkjent firma og opplegget etter forskrift.

Det presiseres at lading i garasjer IKKE er tillatt med dagens elektriske opplegg. Det er ikke tilpasset dette og kan føre til brann. Noe vi slettes ikke vil ha.

Søppelhåndtering

Søppelhåndtering i avfallsanleggene i borettslaget

Det som gjelder for bruk av avfallsanleggene i borettslaget er følgende:

 1. Matavfall legges i poser merket matavfall og legges i merket container for dette.
   

 2. Plastavfall er emballasje fra matvarer og mindre innpakninger  - legges i pose merket  med Plastavfall og henges settes i avfallanlegget.
   

 3. Restavfall er vanlig husholdningsavfall som ikke kan skilles ut i noe annet. Det er ikke stoler, bord, stereoanlegg, bildekk el lignende produkter.
   

 4. Papir og papp er mindre mengder med dette som enkelt kan legges i containere merket med "Papp og papir".
   

 5. Metall og glass er definert som embalasje i metall fra husholdning og glass fra samme. Det er altså kun fra husholdningsavfallet - bokser, flasker, korker i metall osv.
   

 6. ALT annet skal den enkelte familie som bor her i Skavli Nord borettslag SELV sørge for kommer til avfallsanlegget på Skoppum.
  For egen forsorg og kostnad.
   

 7. Og så må man sørge for at riktig pose havner i riktig beholder. Hvis barn skal gå med søppel til avfallsanleggene, så må de være gamle nok til å vite hva som skal hvor.

Dette er ikke for å gjøre det vanskelig, men for at vi alle skal ha det trivelig. Da blir det også nok plass til vanlig søppel for alle beboere. De ansatte som kjører søppel i denne kommunen har ikke ansvar for søppel man selv er pålagt å kvitte seg med.

Les mer

bottom of page