top of page
Søppelhåndtering i avfallsanleggene i borettslaget

Det som gjelder for bruk av avfallsanleggene i borettslaget er følgende:

 1. Matavfall legges i poser merket matavfall og legges i merket container for dette.
   

 2. Plastavfall er emballasje fra matvarer og mindre innpakninger  - legges i pose merket  med Plastavfall og henges settes i avfallanlegget.
   

 3. Restavfall er vanlig husholdningsavfall som ikke kan skilles ut i noe annet. Det er ikke stoler, bord, stereoanlegg, bildekk el lignende produkter.
   

 4. Papir og papp er mindre mengder med dette som enkelt kan legges i containere merket med "Papp og papir".
   

 5. Metall og glass er definert som embalasje i metall fra husholdning og glass fra samme. Det er altså kun fra husholdningsavfallet - bokser, flasker, korker i metall osv.
   

 6. ALT annet skal den enkelte familie som bor her i Skavli Nord borettslag SELV sørge for kommer til avfallsanlegget på Skoppum.
  For egen forsorg og kostnad.

   

 7. Og så må man sørge for at riktig pose havner i riktig beholder. Hvis barn skal gå med søppel til avfallsanleggene, så må de være gamle nok til å vite hva som skal hvor.

Dette er ikke for å gjøre det vanskelig, men for at vi alle skal ha det trivelig. Da blir det også nok plass til vanlig søppel for alle beboere. De ansatte som kjører søppel i denne kommunen har ikke ansvar for søppel man selv er pålagt å kvitte seg med.

Miljøstasjon - farlig avfall Grønligata 13 i Horten

Visste du at mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling i Norge tilsvarer vekten av 15200  elefanter?

Lever det farlige avfallet på nærmeste miljøstasjon i original emballasje eller annen egnet emballasje, godt merket. Farlig avfall er gjenkjennbart gjennom faresymbol- merkingen på emballasjen.
 

Eksempler på farlig avfall:
 

 • drivstoffrester

 • maling, lim og lakk

 • løsemidler, plante- og naturvernmidler

 • rengjøringsmidler, kjemikalie rester

 • batterier ( inkl bilbatterier)

 • parfyme og kosmetikk

 • propanflasker og brannslukningsapparat

 • spillolje, oljefilter

 • lyspærer og lysstoffrør

 • mattfett / frityrolje
   

Avfallet skal komme fra privat husholdning, Ingen næringsavfall. 

bottom of page