Lite møte

Valgkommiteen i borettslaget består av følgende:


Per Vidar Pettersen Dahl, nr 69
Merethe Johansen, nr 67

Mette Loddengaard, nr 129

Bjørn Edgard Thgorsen, nr 9