Skavli Nord borettslag, Torget 6A, 3181 Horten
© Skavli Nord borettslag -  av Inge Wallumrød

Styret

Leder:             Alsing Didrik Hansen
                       alsing.didrik.hansen@gmail.com

                       mob: 90992132

Nestleder:       Nina Øverby

                       skavlinord@outlook.com

                       mob: 97160303

Sekretær/
Styremedlem: Lene Skeistrand

                       skavlinord@outlook.com

                       mob: 47970260

Styremedlem: Arne Wårheim                                                             arnewaar@gmail.com

                       mob: 90539661                         

Varamedlem:  Mette Mo

                       mettem@vfk.no
                       mob: 92693121

Varamedlem:  Laila Stølan

                       lailastoelan@live.no

                       mob: 93467980

Hva gjør styret?


 

Webansvarlig:
Inge Wallumrød
inge.wallumrod@outlook.com

mob: 91701149