Styret i Skavli Nord borettslag

Forretningsmøte

Leder:             Nina Øverby

                       skavlinord@outlook.com

                       mobil: 97160303

Styremedlem: Alsing Didrik Hansen
                       alsing.didrik.hansen@gmail.com

                       mobil: 90992132


Styremedlem: Lene Skeistrand

                       skavlinord@outlook.com

                       mobil: 47970260

Styremedlem: Connie Renate Aas

                       crenat-a@online.no

                       mobil: 91308398

Varamedlem:  Arne Wårheim                                                             arnewaar@gmail.com

                       mobil: 90539661                         

Varamedlem:  Paul Ansgar M. Thomas

                       paul.ansgar.m.thomas@gmail.com
                       mobil: 92606479
                    

                      

Hva gjør styret?


 

Webansvarlig:
Inge Wallumrød
inge.wallumrod@outlook.com

mobil: 91701149