Styret

Leder:             Nina Øverby

                       skavlinord@outlook.com

                       mobil: 97160303

Styremedlem: Alsing Didrik Hansen
                       alsing.didrik.hansen@gmail.com

                       mobil: 90992132


Styremedlem: Lene Skeistrand

                       skavlinord@outlook.com

                       mobil: 47970260

Styremedlem: Arne Wårheim                                                     arnewaar@gmail.com

                       mobil: 90539661                         

Varamedlem:  Mette Mo

                       metteloddengaardm@gmail.com
                       mobil: 92693121

Varamedlem:  Odd Petter Wullum

                       opwullum@online.no

                       mobil: 99282258

                      

                      

Hva gjør styret?


 

Webansvarlig:
Inge Wallumrød
inge.wallumrod@outlook.com

mobil: 91701149