top of page

VIKTIG! Fremdrift oppgradering til elbilladingHer følger viktig informasjon som ALLE beboere må sette seg inn i:


Styret vil med dette informere om at borettslaget har inngått avtale med ABC Elektro AS for å oppgradere strømnettet i garasjerekker for å legge til rette for elbillading.

Kontakten er pålydende en sum på 570 000,- inkludert mva. Gravearbeidet (ved Heiberg AS) inngår i denne summen. For de som er særlig interessert kan spesifikke opplysninger rundt kapasitet opplyses særskilt, men kort fortalt vil det ikke bli noe problem å få fulladet bilen sin i løpet av en natt.

Som tidligere beskrevet vil alle beboere nå kunne bestille Easee Charge lader direkte fra ABC elektro til en redusert pris innen 1. desember 2021. Andre laderoboter eller leverandører kan ikke velges. Flere beboere har bestilt, og styret håper flere benytter seg av tilbudet. Husk å oppgi hvilket husnr/garasje laderen skal monteres i.

Betalingsløsning for lading skal styret ta stilling til i styremøte 1. desember. Det er hentet inn tilbud fra tre tilbydere: Ladesmart fra Fjordkraft, Smart Charge fra Hurum Kraft og Eletric Freeway SmartCharge. Felles for alle er at det vil bli lading og betaling via en app på smarttelefon/RFID brikke.

Styret har tidligere bedt alle beboere å rydde garasjer og det minnes om at dette nå må gjøres.

Vedlagt følger en pdf-fil med kartskisser over alle de berørte garasjer, der garasjerekkene er merket med nr 1-13. I tillegg vil frittstående garasje ved nr 89 kunne montere lader som tilbudt. Øvrige frittstående garasjer er ikke markert på vedlegget, og ikke omfattet at oppgraderingen.


Alle omfattede garasjer må stå åpne/tilgjengelige i arbeidstid for tilgang for elektriker i følgende perioder:

Relkke 1: 1. -2. Desember

Rekke 2 og 3: 2. - 3. desember

Rekke 4: 6. og 7. desember

Rekke 5: 7. og 8. desember

Rekke 6: 8. og 9. desember

Rekke 7 og 8: 9. og 10. desember

Rekke 9: 13. - 14. desember

Rekke 10: 14. -15. Desember

Rekke 11: 15. - 16. desember

Rekke 12 og 13: 16. -17. desember.


Garasjerekker 1 til 13 Oversikt
.pdf
Last ned PDF • 1.37MB

Det er svært viktig at denne framdriftsplanen lar seg følge, siden ekstrakostnader som påløper på grunn venting eller manglende tilgang til en garasje vil bli fakturert ekstra.


Styret vil i løpet av helgen merke alle garasjer som er omfattet med adresse og dato for når garasjen skal arbeides i. Det bes om tilbakemelding dersom noen oppdager at det er merket feil.


Det skal monteres en langsgående skinne innerst i taket i alle garasjerekkene, og det er viktig at elektriker har plass til å komme seg inn dit, og har mulighet til å montere opp denne skinnen gjennomgående mellom garasjene i den enkelte garasjerekken. Dette innebærer at dersom det er satt opp fysiske skiller mellom garasjene, eller det ikke er mulig å komme til innerst og øverst i garasjen vil merarbeid tilkomme siden eventuelle stengsel må fjernes. Dersom du er usikker på om din garasje er "klar" kan du ta kontakt for vurdering.

Med vennlig hilsen Styret Skavli Nord Borettslag

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page