top of page

Klargjøring av garasjer

Alle beboere med plass i fellesgarasjer bes derfor om å starte arbeidet med å rydde plass og på den måte klargjøre sin garasjeplass for monteringsarbeidet. Frist er 25. oktober 2021.


Les mer under bildet.

Hei alle beboere!

På generalforsamlingen 30. september 2021 ble det med stort flertall vedtatt å bruke av oppsparte midler for å oppgradere strømnettet til fellesgarasjer for å legge til rette for lading av elbil. Det vises til vedlagte protokoll.

Styret har i vedtak av 4. oktober 2021 vedtatt å benytte oss av ABC elektro for å utføre dette arbeidet.

Kontakt vil bli inngått en av de nærmeste dagene, styret er i sluttforhandlinger og de siste justeringer skal gjennomgås. Pris for ferdig produkt fra felleskostnader er ikke endelig, men det ligger an til å kostnader på rundt

kroner 500 000,-

Mer informasjon kommer senere når det er klart.

Bakgrunnen for denne mailen er at ABC elektro er klare til å begynne arbeidet allerede mandag 25. oktober 2021.

Det skal monteres et skinnesystem inne i fellesgarasjene, og dette systemet skal monteres inne i garasjetaket, inn mot bakvegg.

Alle beboere med plass i fellesgarasjer bes derfor om å starte arbeidet med å rydde plass og på den måte klargjøre sin garasjeplass for monteringsarbeidet. Frist er 25. oktober 2021.

Der er viktig at det er fri passasje for de som skal montere skinnesystemet, og at arbeidet ikke forsinkes unødig.


En mer detaljert fremdriftsplan vil bli presentert når den er klar, men det må påregnes at berørte beboere må gi tilgang til arbeidet med montering i den enkeltes garasje i uke 43/44/45. Dette vil blant annet innebære at garasjen den aktuelle dagen det skal monteres må stå ulåst, uten bil eller andre gjenstander som hindrer fri tilgang. Skinnesystemet skal monteres i alle fellesgarasjer, uavhengig av om den enkelte beboer kopler seg opp på systemet nå.

Det vil også bli noe gravearbeid for å legge ned kabler i bakken, det planlegges for at arbeidet skal bli ferdigstilt før det blir frost i bakken.

Når det gjelder ladeboks må den enkelte beboer koste innkjøpet av denne selv. Styret har valgt å bruke en lokal leverandør og vil benytte laderen Easee Charge. Endelig pris er ikke fastsatt for laderen. Pristilbud og informasjon om fakturering og nærmere vilkår vil bli sendt ut til alle beboere, slik at man får tilbud om å bestille montering av ladeboks i perioden arbeidene pågår.


For styret


Lene Skeistrand

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page