Søk
  • Inge Wallumrød

Generalforsamling 2021

Til eiere i Skavli Nord Borettslag Horten 24.01.21


Forhåndsvarsel om Generalforsamling i Skavli Nord Borettslag Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Skavli Nord Borettslag vil bli avholdt 20. april 2021 kl 18.30 på Thon Hotell Horten. Frist for innmelding av saker til styret er 27. februar 2021. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: · Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling. · Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken. · Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til skavlinord@outlook.com innen fristen, alternativt i brevs form til styrets leder Nina Øverby, Skavlisletta nr 121. Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling, og legges i den enkeltes postkasse. Med vennlig hilsen Styret

2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle