Det vises til gjeldende husordensregler - disse finnes i sin helhet på borettslagets hjemmeside.
 

 

Alle enheter har garasje, denne skal benyttes dersom andelshaver har bil.
Alternativt parkeres det på egen opparbeidet plass der dette finnes, eksempelvis foran inngangsdør.

 

Det kan ikke parkeres i kjøreveiene annet enn for inn- og utlasting av varer.
 

Bobiler kan ikke parkeres på borettslagets parkeringsplasser.
 

Vi ser nå behov for innskjerping av disse reglene da det forekommer en del parkering der det ikke er plass.
 

 

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål om parkering.