top of page


Alle enheter har garasje, denne skal benyttes dersom andelshaver har bil.
Alternativt parkeres det på egen opparbeidet plass der dette finnes, eksempelvis foran inngangsdør.

 

Det kan ikke parkeres i kjøreveiene annet enn for inn- og utlasting av varer.
 

Bobiler kan ikke parkeres på borettslagets parkeringsplasser.
 

Vi ser nå behov for innskjerping av disse reglene da det forekommer en del parkering der det ikke er plass. Det er mange gjesteplasser på borettslagets eiendom i tillegg til at det er parkering på en stor plass øverst i feltet. 
 

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål om parkering.

Det vises til gjeldende husordensregler - disse finnes i sin helhet på borettslagets hjemmeside.

bottom of page