Hageavfall

Hageavfall skal bringes til Skoppum avfallstasjon.

Det er ikke tillatt å kaste hageavfall i containere i borettslaget - ei heller ute i skogen. For det første går containerne fort fulle ved slik kasting og det er gratis å levere på Skoppum avfallsstasjon. For det andre er det å hive hageavfall i skogen ikke lov.

Vi håper dere kan innrette dere etter disse reglene, da vi ser at det ikke alltid havner hageavfall på rett sted i området.

Skavli Nord borettslag, Torget 6A, 3181 Horten
© Skavli Nord borettslag -  av Inge Wallumrød