Skavli Nord borettslag, Torget 6A, 3181 Horten
© Skavli Nord borettslag -  av Inge Wallumrød