Facebook side

Når alle har sendt inn e-post til oss, så lager vi en gruppe på Facebook og inviterer medlemmene av borettslaget inn der. Der kan vi selvsagt legge til andre ting som naturlig nok ikke hører hjemme på en webside.

Så jo fortere dere sender inn e-post alle sammen, jo fortere kommer en Facebook side opp.