Etablering av ladestasjoner på fellesområdet

 

Styret undersøker mulighet for og innhenter kostnadsoverslag på etablering av to ladestasjoner med to punkter på hver.

Disse tenkes etablert på fellesområdet.

En installasjon av et ladepunkt til hver enkelt garasje vil av kostnadsmessige årsaker være en umulighet.

Dette vil bringes inn som sak til årets generalforsamling (4.april) dersom det er interesse for det blant andelseierne.

 

Styret ønsker tilbakemelding på om etablering av felles ladestasjoner er av interesse – svar på -post dere har mottatt.

 

Viktig informasjon til dere som har eller som vurderer anskaffelse av EL- bil

 

Vi gjør oppmerksom på at lading av EL-bil ikke er lovlig uten at det er montert forskriftsmessig opplegg til dette.
Det er ikke tillatt å koble seg til strømopplegget som finnes i garasjene. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, samt at strømutgiftene i garasjene dekkes av borettslaget. Styret skal informeres dersom det etableres ladepunkt privat.

webdesign-2389522_640_edited.png