EL-bil lading informasjon

Styret jobber med et prosjekt for å kunne tilby beboere mulighet for å lade EL-biler i garasjer. 

Saken må også opp på en Generalforsamling om dette skal bli en realitet.


Egne opplegg for lading på oppstillingsplass utenfor leilighet skal selvsagt være lov å sette opp for egen kostnad. Dette må det søkes til styret om i hvert enkelt tilfelle. Dette må være gjort av godkjent firma og opplegget etter forskrift.

Det presiseres at lading i garasjer IKKE er tillatt med dagens elektriske opplegg. Det er ikke tilpasset dette og kan føre til brann. Noe vi slettes ikke vil ha.

Skavli Nord borettslag, Torget 6A, 3181 Horten
© Skavli Nord borettslag -  av Inge Wallumrød