EL-bil lading informasjon

Electric Car Battery Charging

Styret jobber med et prosjekt for å kunne tilby beboere mulighet for å lade EL-biler i garasjer. 

Saken må også opp på en Generalforsamling om dette skal bli en realitet.


Egne opplegg for lading på oppstillingsplass utenfor leilighet skal selvsagt være lov å sette opp for egen kostnad. Dette må det søkes til styret om i hvert enkelt tilfelle. Dette må være gjort av godkjent firma og opplegget etter forskrift.

Det presiseres at lading i garasjer IKKE er tillatt med dagens elektriske opplegg. Det er ikke tilpasset dette og kan føre til brann. Noe vi slettes ikke vil ha.